Mis on loovteraapia?

Eestis on kunstiteraapiate sünonüümina kasutusel mõiste „loovteraapiad".

Kunstiteraapiad ehk loovteraapiad (creative arts therapies või arts therapies) on loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate süsteemne ja teaduspõhine rakendamine kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks ja heaolu soodustamiseks. Loovteraapiad hõlmavad nelja spetsialiseerumissuunda: muusikateraapia, kunstiteraapia (visuaalkunstiteraapia), tantsu- ja liikumisteraapia ning draamateraapia.

(Allikas: loovteraapiad.ee)